MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN
  • MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN
  • Lượt xem: 234
  • Chia sẻ bài viết này
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Máy biến áp của AGE electric được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn : TCVN 6306-1:2015 (IEC 6306-1:2011), TCVN 63066-2:2006 (IEC 60076-2:1993), TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), TCVN 8525:2010, ISO 14001:2015 và theo yêu cầu của khách hàng.

- Ngoài ra, các máy biến áp của công ty  được dán nhãn “Tiết kiệm năng lượng” theo Quyết định số 10292/QĐ-BCT ngày 31/12/2013 và Quyết định số:  2813/ QĐ-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Công Thương

THỬ NGHIỆM:

Máy biến áp của AGE electric được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục thử nghiệm thường xuyên, điển hình và thử nghiệm đặc biệt theo các tiêu chuẩn trước và sau khi xuất xưởng.

BẢO HÀNH :

Máy biến áp của AGE electric được bảo hành 12 tháng kể từ ngày đóng điện hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng (tùy theo điều kiện nào đến trước).

 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG:

Máy biến áp của AGE electric được thiết kế và chế tạo phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, máy vận hành trong nhà hoặc ngoài trời ở độ cao lắp đặt <1.000m so với mực nước biển (các máy biến áp làm việc ở độ cao >1.000m hoặc môi trường biển, môi trường đặc biệt phải được thiết kế riêng), nhiệt độ môi trường lớn nhất 450 C, độ ẩm không khí đến 100%, ở môi trường không có bụi dẫn điện và các hóa chất độc hại, nguy hiểm.

Sản phẩm cùng loại