bảo trì sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC

bảo trì sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC

bảo trì sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC

XÂY DỰNG TRẠM

- Xây dựng mới đường dây 22/04kV 03 pha & trạm biến áp 250kVA tại bộ tư lệnh QK 7 -  HCM

- Công trình đường dây 22kV dài 180m cáp ngầm, 25m dây trên không và trạm biến áp III - 320kVA - Nhà máy thép BSB - Bình Dương 

- Xây dựng đường dây 22kV 03 pha & trạm biến áp 250KVA tại ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương

- Xây dựng đường dây  22kV 03pha & trạm 560kVA công trình tiểu đoàn Đặc công 60 Quân khu 7 huyện Phú Giáo - Bình Dương

- Xây dựng mới đường dây 22/04kVA 3 Pha & trạm biến áp 7000kVA tại Nhà máy gỗ Dongwa - Chơn Thành - Bình Phước

- Xây dựng đường dây 22kV/0,4kV 03 pha và trạm biến áp 2x1250 kVA tại trại heo Hòa Phát - Bình Phước vvvvv

 

Chia sẻ bài viết này