CUNG CẤP MÁY MBA

VPC Sản xuất và cung cấp các dòng Máy biến thế 

. Đạt tiêu chuẩn chất lượng :

 + ISO : 9001 : 2008/ISO 9001 : 2008 năm 2013 

 + TCVN ISO 14001 : 2010 / ISO 14001 : 2004 (Cor : 2009) năm 2013

 + TCVN 6306 1,2,3 : 2006, IEC 60076 1,2,3 2000 năm 2013
 + Chứng Nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương theo văn bản số : 2813/QĐ-BCT Ngày 25 tháng 03 năm 2015
 + Tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện - Tổng công  ty điện lực Miền Nam :  2608/QĐ_EVN SPC

 

  

 

 

  

Chia sẻ bài viết này