Dự án

Dự án

Dự án

Dự án
TIÊU CHUẨN PCCC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

TIÊU CHUẨN PCCC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Căn cứ Nghị định số 95 CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ thương mại; Căn cứ biên bản nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn; Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình quản lý kinh doanh và dịch vụ, theo đề nghị của đ/c Vụ trưởng Vụ Khoa học,
Xem thêm